چهار متهم یک درگیری طایفه‌ای در شوش بازداشت شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85237842/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار